Програма TEMPUS

Укр Eng

ПРОЕКТ 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES
"Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів"

Акронім (коротка назва проекту): "QANTUS"

Дата початку проекту: 01.12.2013

Тривалість проекту: 36 місяців

Дата закінчення проекту: 30.11.2016

Координатор (головний менеджер) проекту:
Проф. Стефан Ігнар, завідувач кафедри гідротехніки Варшавського університету наук про життя, Республіка Польща

Контакти:

тел.: + 48 22 593 52 70; факс: + 48 22 593 52 73; е-адреса: stefani@levis.sggw.pl

Координатор проекту від України:
Проф., д.т.н. Захарченко Вадим Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії

Контакти: тел.: +38 048 728 31 57; факс: +38 048 728 31 57; e-адреса: zvn@onma.edu.ua

Мета проекту:

Мета проекту полягає в підвищенні якості та актуальності вищої освіти в Україні і збільшенні конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення кваліфікаційних рамок.

Цілі проекту:

 1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення кваліфікаційних рамок у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 3. Навчальні курси з розроблення та впровадження нових навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.

Напрями діяльності за проектом:

 1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення галузевих кваліфікаційних рамок.
 2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування для України.
 3. Створення навчальних центрів.
 4. Створення та впровадження навчальних курсів з розроблення й реалізації нових навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 5. Контроль якості.
 6. Розповсюдження результатів проекту.
 7. Управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Рамка кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування для українських університетів.
 2. Створенні навчальні центри в університетах-партнерах.
 3. Розроблені та впровадженні навчальні курси.
 4. Веб-сайт проекту.
 5. Звіти та інші публікації за результатами проекту.

Учасники проекту (партнери):

Методичне забезпечення:


Методичні розробки:


Перший координаційний семінар (м. Варшава, Польща) 14 – 15 квітня 2014 року

Перший навчальний візит (м. Відень, Австрія) 30 червня - 4 липня 2014 року

Другий навчальний візит (м. Ллейда, Іспания) 8 - 12 вересня 2014 року

Семінар з розповсюдження результатів Першого та Другого навчальних візитів в рамках проекту TEMPUS QANTUS (м. Одеса, Україна) 8 жовтня 2014 року

Моніторинг проекту TEMPUS QANTUS (м. Одеса, Україна) 15-16 жовтня 2014 року

Засідання Координаційної ради, (Варшава, Польща) 27-28 листопада 2014 року

Координаційний семінар (загальні збори) (м. Відень, Австрія) 31 березня - 1 квітня 2015 року

Третій навчальний візит (м. Генуя, м. Павія, Італія) 25 – 29 травня 2015 року

Робоче засідання Координаційної ради проекту (м. Варшава, Польща) 22-24 квітня 2015 року

Сумісне засідання Комісії з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування НМР МОН України і консорціуму проекту QANTUS (м. Умань, Україна) 14-15 травня 2015 року

Четвертий навчальний візит (м. Краків, Республіка Польща) 8-14 листопада 2015 року

Засідання координаційного комітету (м. Варшава, Республіка Польща) 10-11 березня 2016 року

Перший координаційний семінар

14 – 15 квітня 2014 р. у м. Варшава на базі Варшавського університету наук про життя (Warsaw University of Life Sciences) проходила координаційна нарада-зустріч виконавців проекту 544524-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS», що реалізується за підтримки Європейського Союзу. У роботі наради взяли участь партнери проекту з університетів Іспанії, Австрії, Італії, Польщі, Бельгії та України.

З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся координатор проекту Стефан Ігнар, який розкрив сутність, цілі та очікувані результати від реалізації проекту. Потім протягом всього першого дня зустрічі час було надано всім партнерам проекту, щоб презентувати навчальні заклади та наукові установи.

Протягом другого дня зустрічі були розглянуті основні проблеми, які стосуються тематики проекту: «Запровадження рамки кваліфікаційв галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах». Даної тематики безпосередньо стосувалися презентації експерта ЄС із запровадження Болонської системи професора Марека Франковича (Ягеллонський університет, Польща), професора Вадима Захарченка (Одеська національна морська академія, Україна) а також професора Йозефа Мосея (Варшавський університет наук про життя, Польща).

Координатор проекту від України, професор, д.т.н. Захарченко Вадим Миколайович виступив з доповіддю про стан впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні та завдання з розроблення рамки кваліфікацій в галузі екології для українських університетів.

В результаті роботи координаційної зустрічі за участю українських та європейських партнерів були створені окремі групи, які будуть реалізовувати проект відповідно до окреслених цілей і завдань.

Проведена зустріч згуртувала колектив проекту та надихнула його на подальшу плідну роботу.

Учасники координаційної наради:

 1. Варшавський університет наук про життя (Польща): Stefan Ignar, Monika Techmanska, Jozef Mosiej.
 2. Одеська національна морська академія (Україна): Вадим Захарченко, Анастасія Шестакова.
 3. Одеський державний екологічний університет (Україна): Сергій Степаненко, Анатолій Польовий.
 4. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Україна): Ганна Тітенко, Катерина Уткіна.
 5. Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна): Віктор Каленський, Оксана Зазимко.
 6. Львівський національний аграрний університет (Україна): Віталій Боярчук, Ольга Іщенко.
 7. Білоцерківський національнийаграрний університет (Україна): Олександр Боньковський, Тетяна Димань.
 8. Уманський національний університет садівництва (Україна): Іван Мостов'як, Віктор Карпенко.
 9. Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (Україна): Ольга Гетя.
 10. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Україна): Наталія Тимошенко.
 11. Інститут екології Карпат НАН України (Україна): Володимир Рожак.
 12. Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (Україна): Івар Мотін.
 13. Університет Павії (Італія): Andrea Capodaglio.
 14. Університет природних ресурсів та наук про життя (Австрія): Willibald Loiskandl.
 15. Ягеллонський університет (Польща): Lucjan Chmielarz, Marek Frankowicz.
 16. Університет Льєйди (Іспанія): Francisca Santiveri.
 17. Університет Генуї (Італія): Vincenzo Bianco.
 18. Асоціація європейськихуніверситетів наук про життя (Бельгія): Simon Heath.

Програма координаційної наради (14-15 квітня 2014)Programme_of_1st_Coordination_Meeting

Ключові доповіді:
Stefan Ignar – Objectives and expected activities of QANTUS project
Marek Frankowicz – Sectoral qualifications frameworks
В.М. Захарченко – Розроблення та впровадження національної рамки кваліфікацій в Україні

Презентації організацій-учасників
Асоціація європейських університетів наук про життя: ICA (eng)
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти: Institute of Innovative Technologies and Educational Content (ukr)
Інститут екології Карпат НАН України: Institute of Ecology of the Carpathians (eng)
Білоцерківський національний аграрний університет: Bila Tserkva National Agrarian University (eng)
Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»: Science and Methodology Centre for Agricultural Education (eng)
Львівський національний аграрний університет: Lviv_National_Agrarian_University (eng)
Національний університет біоресурсів та природокористування України: National University of Life and Environmental Sciences of UA (eng)
Одеська національна морська академія: Odessa National Maritime Academy (eng)
Ягеллонський університет: Jagiellonian University (eng)
Університет Лейди: University of Lleida (eng)
Університет Генуї: University of Genova (eng)
Університет Павії: University of Pavia (eng)
Одеський державний екологічний університет: Odessa State Environmental University (eng)
Харківський національний університет ім. Каразіна: Kharkiv National University (eng)
Уманський національний університет садівництва: Uman National University of Horticulture (eng)

Перший навчальний візит до Університету природних ресурсів та наук про життя (м. Відень, Австрія) в рамках виконання проекту TEMPUS «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах - QANTUS» відбувся з 30 червня по 04 липня 2014 року.

Учасники візиту:

Програма візиту Programme Training course at BOKU

Ключові презентації Університету природних ресурсів та природничих наук м. Відень
Josef Glossl University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Willibald Loiskandl BOKU Experiences with Implementation of Bologna Process
Thomas Guggenberger Quality Management at BOKU
Hubert Holzmann Education and Programs
Katrin Hasenhundl Center for International Relations
Alexandra Puchnyuk Institute of Waste Management
Herwig Waidbacher Department of Water, Atmosphere and Environment
Hubert Holzmann Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering
Thomas Ertl Research at the Institute of Sanitary Engineering and Water Pollution Control

Під час навчального візиту учасники ознайомились з:
національною рамкою кваліфікації Австрії, національною системою вищої освіти (кількість циклів, ступені, періоди та траєкторії навчання, структура Університету природних ресурсів та природничих наук, система забезпечення якості університету); кваліфікаціями вищої освіти та документами про вищу освіту в Австрії (процедури присвоєння кваліфікацій вищої освіти та видачі документів про освіту); плануванням результатів навчання в галузі наук про навколишнє середовище; структурою та змістом програм вищої освіти (за ступенями – бакалавр, магістр, доктор); структурою та змістом курсів (навчальних дисциплін); як впроваджується ЄКТС (ECTS); як здійснюється дистанційний доступ до навчально-методичних матеріалів (використання дистанційного навчання); формами навчання, графіком навчального процесу, видами навчальних занять, контрольними заходами; як організовані тренінги для викладачів університету.

Отримані відповідні презентації та посилання в Інтернеті.

За результатами навчального візиту учасники отримали Сертифікати.

Звіт за результатами першого навчального візиту

Другий навчальний візит до Аграрного Університету м. Ллейда (Іспания), в рамках виконання проекту TEMPUS "Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах – QANTUS"  відбувся з 8 по 12 вересня 2014 року.

Учасники візиту:

Програма візиту

Ключові презентації Університету:

 1. Director of Quality Office, Sra. Carme Sala: Presentation of the Quality Office
 2. Director of Quality Office, Sra. Carme Sala: 1st part.Bologna and the EU General QF for HEIs. TUNNING
 3. Director of Quality Office , Sra. Carme Sala: 2nd part. Bologna and the EU General QF in Spain (MECES)
 4. Dr. Francisca Santiveri: Planning of Learning outcomes in the field of Environmental Sciences
 5. Dr. Francisca Santiveri: Elaboration of Study programs at the University
 6. Dr. Jorge Alcazar: Structure and content of courses
 7. Dr. Narciso Pastor/Teresa Lopez: ECTS Implementation, academic mobility and evaluation
 8. Dr. Cristina Vega: European Standards for Quality and quality assessment
 9. Dr. Jorge Alcazar/Dr. Cristina Vega: The Sakai and MoodlePlatforms. The organization of the study process
 10. Dr.Cristina Vega: Trainings of lecturers and developers of Study Programs: ICE
 11. Sra Carme Sala: Study programmes indicators.
 12. Sra. Ester Vidal: Employability and prospective professional opportunities studies.

Під час навчального візиту до Університету міста Ллейда учасники ознайомились з:
Національною рамкою кваліфікації Іспанії для навчання впродовж життя, кількістю кваліфікаційних рівнів, їх назвами, системами дескрипторів. Загальною національною системою вищої освіти Іспанії (кількість циклів, ступені, періоди та траєкторія навчання). Національною класифікацією освіти – структурою, галузями освіти та відповідністю їх Міжнародній системі стандартній класифікації освіти. Система забезпеченості якості освіти. Технологічною підтримкою процесу навчання та забезпеченням методичного та бібліографічного фонду. Структурою та змістом курсів (навчальних дисциплін); як впроваджується ЄКТС (ECTS); як здійснюється дистанційний доступ до навчально-методичних матеріалів (використання дистанційного навчання); формами навчання. періоди навчання, обсяг в кредитах. Процедурами присвоєння кваліфікацій вищої освіти та видачі документів про освіту (уповноважені органи, хто приймає рішення тощо). Кім підписані сертифікаційні документи про отримання відповідного статусу.

Отримані відповідні презентації та посилання в Інтернеті.

8 жовтня пройшов семінар з розповсюдження результатів Першого та Другого навчальних візитів в рамках проекту TEMPUS QANTUS. Семінар проводили проректор з НПР Захарченко В.М., начальник учбово-методичного відділу Бортняк В.В., доцент кафедри безпеки життєдіяльності Приходько К.О.

На семінарі було представлено 3 доповіді:

 1. Система внутрішнього забезпечення якості в університетах.
 2. Національні рамки кваліфікацій та формування освітніх програм на компетентнісній основі.
 3. Впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS). Визначення результатів навчання та розроблення програм курсів (навчальних дисциплін).

На семінарі були присутні представники факультетів, навчального та навчально-методичного відділів Одеської національної морської академії, які опікуються системою забезпечення якості, розробленням та реалізацією освітніх програм та окремих курсів (навчальних дисциплін).

Monitoring of the project 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES ‘Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities’ by the National TEMPUS / Erasmus+ office, and the Coordination Seminar of the project participants were conducted on 15-16 October 2014 at Odessa National Maritime Academy.

Participants of the events:

The project consortium members:

Stakeholders:

Monitoring Program of the TEMPUS project № 544524

During the monitoring day the representatives of Ukrainian HEIs, which are the partners of TEMPUS QANTUS project, reported on the results of project implementation at the first stage. There were interviews with project teams and stakeholders, as well as the meeting with teachers, administrative staff, and students of Ukrainian partner HEIs.

Key report:

Presentations of the Participants:

27-28 листопада 2014 року на базі Варшавського університету наук про життя - SGGW (м. Варшава, Республіка Польща) відбулося засідання керівного органу проекту QANTUS.

У засіданні взяли участь члени керівного органу проекту проф. С. Ігнар (Варшавський університет наук про життя – SGGW), проф. М. Франкович (Ягеллонський університет), проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний університет), проф. В. Захарченко (Одеська національна морська академія).

Участь у заході взяли також проф. Й. Мосіей, М. Текманська (Варшавський університет наук про життя – SGGW), А. Шестакова (Одеська національна морська академія).

Членами керівного органу проекту були обговорені наступні питання:

В рамках заходу також обговорювались та вирішувались поточні організаційні питання, зокрема:

З 31 березня по 1 квітня 2015 р. у м. Відень (Австрія) на базі Університету природних ресурсів та наук про життя (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU) проходила координаційна нарада (загальні збори) консорціуму проекту Європейської комісії 544524-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS». У роботі наради взяли участь партнери проекту з вищих закладів освіти та інших освітніх й професійних установ з Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Бельгії та України.

З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся координатор проекту проф. Стефан Ігнар, який розповів про результати першого року проекту. Також протягом першої половини дня були заслухані презентації європейських партнерів щодо секторальних (галузевих) рамок кваліфікацій, останніх тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти.

Протягом другої половини дня були презентовані та обговорені основні здобутки українських партнерів за перший рік реалізації проекту. Для освітлення цього питання українськими партнерами були підготовлені презентації про виконання окремих робочих пакетів проекту: проф. Вадим Захарченко (Одеська національна морська академія, Національний координатор проекту) доповідав про хід реалізації робочих пакетів №1 та №2, Олег Шаблій (Одеський державний екологічний університет) – про реалізацію Робочих Пакетів №3 та №7, проф. Ганна Тітенко – про реалізацію робочих пакетів №1, №4 та №5.

Протягом другого дня зустрічі біли заслухані презентації австрійських партнерів щодо рамки кваліфікацій Австрії, розвитку наук про навколишнє середовище, систему забезпечення якості в австрійських університетах.

Друга половина дня була присвячена вирішенню адміністративних проблем проекту, менеджменті та плануванню.

Проведена зустріч допомогла продемонструвати перші здобутки партнерів проекту та надихнула консорціум на подальшу плідну роботу.

Учасники координаційної наради:

З 25 по 29 травня 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до партнерських університетів Італії.

У навчальному візиті взяли участь національний координатор проекту проф. Захарченко В.М. (Одеська національна морська академія), Владимирова О.Г. (Одеський державний екологічний університет), Тітенко Г.В. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Саковська О.М. (Уманський національний університет садівництва), Зазимко О.В. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Кректун Б.В. (Львівський національний аграрний університет), Кузьменко П.І. (Білоцерківський національний аграрний університет), Тимошенко Н.І. (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти), Гетя О.В. (Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»), Рожак В.П. (Інститут екології Карпат НАН України).

Учасники візиту відвідали університет м. Генуя і університет м. Павія та взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти.

У університеті м. Генуя семінари проводили керівник служби міжнародних зв’язків Анжело Мусайо, професор Вінченцо Бьянко, професор Альфредо Скварцоні та доктор Моніка Пенцо.

У університеті м. Павія семінари проводили координатор програми Erasmus Mundus Міхаела Кобеллі та проф. Марія Конфалоніері.

У університеті м. Павія було організовано зустріч учасників візиту з українськими студентами, що навчаються у університеті.

Під час візиту відбувся обмін досвідом з італійськими партнерами та була зібрана інформація, що стосується Національної рамки кваліфікацій Італії, розроблення планових результатів навчання за освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, забезпечення якості вищої освіти, та інша корисна інформація, необхідна для виконання завдань проекту.

Презентації організацій-учасників

Alfredo Squarzoni - EU dimension of designing of SPs
Vincenzo Bianco, Angelo Musaio - Italian QFs and Environment related Teaching Offer at University of Genoa
Maria A. Confalonieri - Higher Education in the EU
Monica Penco - SPs at Italian Universities
The University of Pavia today
Vincenzo Bianco - Practical approach to the development of programs handbook
Vincenzo Bianco & Angelo Musaio - Italian HE System and Environment related Teaching Offer at University of Genoa
Vincenzo Bianco & Angelo Musaio - Italian HE system

22 квітня у м. Варшава було проведене робоче засідання Координаційної ради проекту з обговоренням поточних питань виконання проекту.

23 – 24 квітня члени Координаційної ради взяли участь у конференції на тему: «Кваліфікації для ринку праці. Галузеві рамки кваліфікацій як новий інструмент управління компетентностями», що була організована Польським освітньо-науковим інститутом у Варшаві. Вона має на меті обмін думками та досвідом у розробці та реалізації інструментів, що використовуються для досягнення відповідності кваліфікацій потребам ринку праці. Контекст конференції складали галузеві рамки кваліфікацій, створені для різних галузей економіки в різних країнах.

Під час конференції була зроблена доповідь щодо реалізації завдань проекту та відбулося її детальне обговорення.

14-15 травня 2015 р. на базі Уманського національного університету садівництва проведено сумісне засідання Комісії з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування НМР МОН України і консорціуму проекту 544524 «Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities / Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» (QANTUS) за участі представників ВНЗ, які готують фахівців зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Учасники заслухали доповідь В.М. Захарченка, координатора української частини проекту, члена Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, проректора Одеської національної морської академії, про розробку рамки кваліфікації у галузі “Environmental Science” в рамках проекту QANTUS.

Результати опитування роботодавців щодо компетентностей у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування представила Г.В. Тітенко, декан екологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна.

Із доповідями, присвяченими розробці попередніх варіантів галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, виступили голова комісії, ректор ОДЕКУ С.М. Степаненко та учений секретар комісії, декан еколого-економічного факультету ОДЕКУ О.Г. Владимирова.

Презентація ОНМА

Vadym Zakharchenko - QANTUS Project - SQF for the environmental science in the context of development of Qualifications Frameworks in Ukraine.pdf

З 8 по 14 листопада 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до Ягеллонського університету в м. Краків (Республіка Польща).

У навчальному візиті взяли участь національний координатор проекту проф. Захарченко В.М., Парменова Д.Г. (Одеська національна морська академія), Шаблій О.В. (Одеський державний екологічний університет), Некос А.Н. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Мостовяк І.І. (Уманський національний університет садівництва), Глазунова О.Г. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Іщенко О.Я. (Львівський національний аграрний університет), Димань Т.М. (Білоцерківський національний аграрний університет), Рибалко А.В. (департамент вищої освіти МОН).

Учасники візиту відвідали Центр екологічної освіти, факультети хімії та біології, музей та численні лабораторії Ягеллонського університету та взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти.

Під час візиту відбувся обмін досвідом з польськими партнерами та були обговорені питання стосовно Національної рамки кваліфікацій Польщі, розроблення планових результатів навчання за освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, системи польської вищої освіти, розробки навчальних програм та організації навчального процесу в Ягеллонському університеті.

10 - 11 березня 2016 року на базі Варшавського університету наук про життя - (м. Варшава, Республіка Польща) відбулося засідання керівного комітету Темпус-проекту QANTUS.

У засіданні взяли участь члени координаційного комітету: проф. С. Ігнар, координатор проекту (Варшавський університет наук про життя); проф. В. Захарченко, координатор діяльності українських партнерів (Національний університет «Одеська морська академія»); проф. М. Франкович (Ягеллонський університет); проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний університет), Г. Тітенко (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

Участь у заході взяли також проф. С. Чернишенко (Університет Кобленц-Ландау); М. Текманська (Варшавський університет наук про життя); А. Шестакова (Національний університет «Одеська морська академія»).

Координаційний комітет проекту розглянув наступні питання:

В рамках заходу також обговорювались інші поточні організаційні питання.